MUNKAJOG

Alkalmazottként (köztisztviselőként) igen hasznos lehet, ha tisztában vagyunk azzal, mik a jogaink. A munkavállalók gyakran érezhetik magukat kiszolgáltatottnak, de a munkatörvénykönyve sok szempontból biztosít védelmet. Fontos tudni, hogy a törvényben garantált munkavállalói jogokat sem a munkaszerződésben, sem más módon nem lehet jogszerűen csorbítani. Érdemes lehet élni a jog adta lehetőségekkel, sokat lehet nyerni egy megfizethető jogi támogatással!

 • Szerződéskötés előtt

  Számos kérdésben jelentős mozgástere van a munkaadóknak és munkavállalóknak a megegyezésre. Ezeket a kérdéseket a munkaszerződés és az egyéb munkaügyi dokumentumok határozzák meg. Így ha kérdések merülnek fel az aláírandó szerződésekkel kapcsolatban érdemes előzetesen jogi tanácsot kérni, mert aláírás után, már nehezebb korrigálni.

 • Hogyan védjük magunkat a munkaviszony, jogviszony során?

  A felmerült helyzetek, konfliktusok jogi hátterének ismerete rendkívül kifizetődő lehet a kérdés kezelésében. Legyen szó akár a készhez kapott fizetés mértékéről, munkaidő beosztásról, tanulmányi szerződésről, munkajogi szankciók alkalmazásáról, kártérítésről, munkaszerződés módosításáról, hátrányos megkülönböztetésről, kismamákat ért jogsérelemről, stb. jó tudni, hogy a munkáltató jogszerűen jár-e el. Bonyolultabb helyzetekben a munkavállalói felmondás mikéntjét is érdemes megfelelő jogi alapokra helyezni. Ezért minden ilyen kérdésben, bárhonnan kényelmesen elérhető, pénztárcabarát online tanácsadást nyújtok rövid határidővel, a vonatkozó dokumentumok átnézésével, hogy munkaügyeit bárki szakszerűen intézhesse saját maga is, anélkül hogy hosszú időt kellene eltöltenie google-tanulmányozással, aminek eredményekét esetleg olyan támpontokra bukkan, ami a saját ügyében nem pont úgy érvényes.

 • Kirúgták, vagy közös megegyezéssel akarják elküldeni?

  Ha a munkáltató közös megegyezéssel akar munkaviszonyt megszűntetni, mindenképp gondolj át: Ön is valóban ezt akarja? Mert ha nem, valójában rosszabb helyzetbe hozza magát, mintha felmondanának, és utólag már nehéz lesz bizonyítani, hogy a megegyezés valójában csak a munkáltató szándékot fedi el. Akit „kirúgtak” annak jogai vannak. Például minimum 30 nap kifizetett felmondási idő és 3 évet meghaladó munkaviszony esetén végkielégítés (kivétel ez alól az azonnali felmondás, ami azonban csak kivételes esetekben alkalmazható és feltétele a munkavállaló súlyosan vétkes magatartása). Aki azonban megegyezik a megszűntetésben, azt mindezekről le is mondathatják, ráadásul egy olyan pillanatban, amikor az ember könnyen elveszíti lélekjelenlétét, tehát könnyebben aláír bármit.

   

  Emellett a munkáltatói felmondás könnyen lehet tartalmi, vagy formai szempontból jogellenes, és ebben az esetben a munkavállaló kártérítésre tarthat igényt (maximum tizenkét havi távolléti díjnak megfelelő összegig), vagy bizonyos esetekben a munkaviszony helyre állítására is. Ha kétség merül fel a felmondás, azonnali hatályú felmondás jogszerűségével kapcsolatban, érdemes azonnal ügyvédhez fordulni, mert a határidő rövid (30 nap) a helyzet orvoslásához szükséges lépések megtételére.

   

  Ezekben az ügyekben is tudom ajánlani az online tanácsadást, ahol a felmondás, munkaszerződés és egyéb szükséges információk elektronikus megküldése után, az ügy hátterének kielemzésével megküldöm a választ arra, hogy fennállhat-e a felmondás jogellenessége, és ha igen, milyen lépéseket tudok javasolni. Ebben a helyzetben különösen fontos lehet, hogy mérsékelt árú jogi segítséget kapjanak az érintettek, és erre a kényelmesen, gyorsan elérhető online tanácsadásom tökéletesen megfelelő.

 • Munkaügyi per?

  Amennyiben bebizonyosodik, hogy jogszerűtlen volt a felmondás, elsődleges, hogy per helyett a munkáltatóval érjünk el a lehető leggyorsabban kedvező megállapodást a helyzet rendezésére. Ehhez elegendő lehet akár az online tanácsadás keretében kapott információ, de hasznos lehet ügyvédet bevonni a kommunikációba. Ennek lebonyolítását is szívesen vállalom, és ha ez még sem járna eredménnyel, ÉS jó eséllyel megnyerhető a munkaügyi per, akkor annak képviseletéért előzetesen munkadíjat már nem számítok fel. A per képviseletét sikerdíj ellenében vállalom. Ennek egyrészt oka a felmondáson átesett ügyfél megváltozott anyagi helyzete, másrészt ügyfeleimnek is garanciát jelent arra, hogy csak azokat az ügyeket terelem bírósági útra, amelyeknek kockázatát magam is vállalom.

Ügyvédi munkadíjaim

+36 30 880 3967

jager.krisztina@jagerugyved.eu

Ezt a honlapot dr. Jáger Krisztina, a Budapest Ügyvédi Kamarában 20266 számon lajstromozott egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak meg.