JOGNYILATKOZATOK

  • Jognyilatkozatok (meghatalmazás, végrendelet, felmondás, elállás)

    Az ügyvédi ellenjegyzést kívánó ügyekben a meghatalmazás is ügyvéd által ellenjegyzett (vagy közjegyző által kiállított) okirattal lehetséges. Előzetesen megküldött adatok alapján, gyors ügyintézéssel, 5 eredeti példányú meghatalmazást állítok ki ügyfeleimnek.

  • Végrendelet

    Végrendelkezni ügyvédi közreműködés nélkül is lehet, ezért ez esetben is vállalom az online és iránymutatást végrendelet elkészítéséhez. Ha szeretné, hogy ügyvéd fogalmazza meg a végrendeletet erre is van lehetőség. Előzetes egyeztetés után megszerkesztett, ellenjegyzett végrendeletet vagy a kedvezményezett őrzi, vagy 10 000 Ft-os díj ellenében az országos nyilvántartásba is bekerülhet, biztosítva ezzel a minden érintett hozzáférését elhalálozás esetére.

  • Felmondás, elállás

    Számos esetben állhat érdekünkben a meglévő szerződés megszüntetése. A szerződéseket közös megegyezés hiányában is gyakran meg lehet szüntetni egyoldalú nyilatkozattal, de nem minden esetben. Ezzel kapcsolatban a szerződés és a hatályos jogszabályok adnak igazodási pontot, és bonyolultabb esetekben kifejezetten hasznos lehet az ügyvédi közreműködés a felmondási / elállási ok megtalálásában, megfogalmazásában, mivel egy jogszerűtlen felmondás nem fogja elérni a kívánt hatást. Online tanácsadás, vagy általam megfogalmazott okirat egyaránt lehetséges ezekben az ügyekben is.

Ügyvédi munkadíjaim

+36 30 880 3967

jager.krisztina@jagerugyved.eu

Ezt a honlapot dr. Jáger Krisztina, a Budapest Ügyvédi Kamarában 20266 számon lajstromozott egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak meg.