INGATLANJOG

Kötelező ügyvédi ellenjegyzéses ügyek

Online tanácsadással is kezelhető ügyek

Az alábbi jogügyletek érvényességéhez földhivatali bejegyzés szükséges, ehhez ügyvéd által ellenjegyzett szerződés vagy közjegyző / hatóság által kiállított közokirat szükséges. Ezért ezekben az ügyekben (esetleges online tanácsadás után) csak az általam szerkesztett és ellenjegyzett szerződések megkötésében tudok közreműködni.

 

A szerződő feleket tájékoztatom törvényes jogaikról és kötelezettségeikről, a szerződések szerkesztésénél kiemelt hangsúlyt fektetek a megfelelő garanciális elemek beépítésére, hiszen elengedhetetlen, hogy ezeknél a jelentős jogügyleteknél mindkét fél maximális biztonságban érezhesse magát. A szerződés elemeit mindkét a felekkel egyeztetem, majd a szerződéstervezeteket előzetesen emailben megküldöm a szerződő feleknek, de maga a szerződéskötés az irodámban történik, a szerződés átolvasása, a személyi iratok és a tulajdoni lap leellenőrzése után. A szerződéskötés előtt és után is bármikor szívesen válaszolok a felmerülő kérdésre, fontosnak tartom, hogy minden érintett megnyugtató válaszokat kapjon.

 

Ezekben az ügyekben (adásvétel, haszonélvezet törlése, jelzálog) az ügyvédi munkadíj magában foglalja a lekért tulajdoni lap értelmezését, a szerződés szerkesztését és egyeztetését, a teljes körű ingatlan-nyilvántartási ügyintézést és az adó és illeték kérdésekben való tájékoztatást. Viszont az eljárási illetékeket és díjakat nem tartalmazza.

 

 • Ingatan bérleti szerződések

  Bár az interneten számos szerződésminta található, minőségük kérdéses lehet, és nem feltétlenül nyújtanak megfelelő garanciát a felek számára, különösen speciális igények esetén. Egy ilyen jelentős jogi természetű elköteleződés esetében, különösen üzleti szereplőként, számottevő kellemetlenségektől és költségtől óvhat meg az ügyvédi segítség. Mind a bérlő, mind a bérbeadó oldaláról felmerülhetnek olyan igények, amelyek eltérnek az ingatlanpiacon jellemző feltételektől. Ezek nagy része tapasztalataim szerint, jól kezelhető megfelelő jogi garanciákkal, amelyek mellett minden fél biztonságban érezheti magát.

   

  Mivel ez esetben nem kötelező az ügyvédi részvétel, online tanácsadás keretében is tudok tanácsot adni. A konkrét ingatlan paramétereinek tisztázása és a szerződésbe belépni kívánó felek igényeinek felmérése után, emailben javaslatot küldök a megfelelő garanciális szerződési feltételekre, valamint összefoglalom azokat a szerződési elemeket, amelyeket mindenképp érdemes az adott bérleti szerződésnek tartalmaznia. Ezután véleményezem a javaslatok alapján az ügyfél által megszerkesztett szerződést, valamint összefoglalom, hogy mire figyeljetek az aláírás, valamint a birtokbaadás során. A szolgáltatás akkor lehet igazán hatékony, ha valamennyi szerződő féllel tudok egyeztetni.

   

  Igény esetén természetesen a bérleti szerződést el is készítem, biztosítva annak irodámban történő aláírását és ellenjegyzését is.

 • Tervezési és kivitelezési szerződések

  Megfelelő szerződéses konstrukció kialakítása, biztosítékok beépítése az adott építkezés jellemzőinek megfelelően, teljes körű felvilágosítás a felek jogairól és kötelezettségeiről, a jogszabályi és szerződéses kötelezettségek esetleges megszegésének jogkövetkezményeiről.

   

  Online tanácsadás keretében: a körülmények tisztázása és a felekkel való egyeztetés után a fontosnak ítélt pontok és garanciális elemek összefoglalása és megküldése után a tanácsadás alapján elkészült szerződést is véleményezem.

   

  Amennyiben inkább ügyvédre bíznád a szövegezést is, úgy a körülmények tisztázása után magam készítem el a tervezetet, amit minden érintett féllel való egyeztetés után, az irodámban történt aláírást követően ellen is jegyzek.

 • Tulajdoni lap értelmezése

  Nem minden esetben egyszerű a tulajdoni lap értelmezése, adódhatnak olyan bonyolult helyzetek, amikor a vételi szándék múlhat a tulajdoni lapon feltűntetett adatok értelmezésén is. Ez esetben állok rendelkezésedre, ilyenkor tipikusan elegendő az online / telefonos egyeztetés. Amennyiben a későbbiekben az Ingatlan megvásárlása mellett döntesz, a tulajdoni lap értelmezéséért felszámított díjat levonom az adásvételi szerződés intézésének munkadíjából.

 • Szerződések, okiatok értelmezése

  Olyan esetekben, mikor a másik fél hozza az ellenjegyző ügyvédet, célszerű lehet más hozzáértővel is megnézetni a szerződés tervezetét, hogy biztos lehess benne, hogy a sokszor laikusok számára nehezen értelmezhető szövegben a te érdekeid is elég hangsúlyosan jelennek meg. Ilyen esetekben is tökéletesen megfelelő az online / telefonos egyeztetés.

Ügyvédi munkadíjaim

+36 30 880 3967

jager.krisztina@jagerugyved.eu

Ezt a honlapot dr. Jáger Krisztina, a Budapest Ügyvédi Kamarában 20266 számon lajstromozott egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak meg.