INGATLANJOG

Ügyvédi ellenjegyzést igénylő ügyeket a klasszikus jogi szolgáltatások alatt találja, más ügyekben könnyen elérhető online tanácsadást is választhat.

Klasszikus jogi szolgáltatások

Online tanácsadással is kezelhető ügyek

 • Adásvétel

  Az ingatlan adásvétel nagy horderejű döntés mindenki életében, az átgondolt ingatlan választáson kívül bizony az is nagyon fontos, hogy jól átgondolt szerződés és gyors ügyintézés kapcsolódjon az adásvételhez, mert számos buktató is felmerülhet ezeknél az ügyleteknél. Az adásvételi szerződések összeállítása során is kiemelt figyelmet fordítok arra, hogy a szerződésben érintettek átlássák, és értsék, mit takar a jogi szakzsargon, amit majd alá fognak írni, és semmilyen kétség ne maradjon a tekintetben, hogy a szerződéses feltételek minden félnek megfelelnek, és jogos érdekeiket egyaránt védik.

   

  Szintén fontos a személyi jövedelemadó és illetékfizetési kérdésekben való eligazodás, Ügyfeleimet minden esetben tájékoztatom a várható terhekről, és azok jogszerű minimalizálási lehetőségeiről.

   

  Az adásvételi szerződés tervezetét egyeztetés céljából még a személyes találkozó előtt időben megküldöm, hogy mindenkinek legyen ideje átgondolni, mit hogyan szeretne, a szerződés jogi garanciáit, természetesen én építem be a szerződésekbe. A tervezetet magyarázatokkal megtűzdelve küldöm ki, hogy az jogi szaktudás nélkül is könnyen érthető legyen. A gördülékeny ügyintézés érdekében nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a hitel- illetőleg az állami támogatás igénylésének megfelelő szerződést készítsek, és azt a szerződés módosítása nélkül elfogadja az érintett folyósító.

 • Az adásvételi szerződés előkészítéséhez szükséges információk

  • Az adásvételben érintett felek személyes adatai

  • Az ingatlan pontos címe, helyrajzi száma

  • Amennyiben hitelt, lakástakarék megtakarítást, állami támogatást, lízinget vesznek igénybe a vételár megfizetéséhez, az érintett bank neve és az önrész valami az egyéb források mértéke forintban

  • A vételár és megfizetésének ütemezése

  • A lakás átvételének időpontja akár dátumhoz, akár bizonyos összeg megfizetéséhez kötötten

  • Társasházi ingatlan esetén a társasház alapító okirata

   

  Emellett konkrét esetekben egyéb okiratokra is szükség lehet, erről természetesen időben tájékoztatom az ügyfeleket.

   

  A szerződés és a kiegészítő dokumentumok aláírására az irodámban kerül sor, az aláírt szerződést két munkanapon belül benyújtom az illetékes földhivatalba.

 • Mit kell hozni az adásvételi aláírására?

  • Az eladásra kínált ingatlan energetikai tanúsítványa

  • Személyazonosításra alkalmas dokumentumok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)

  • Lakcímkártya

  • Adó igazolvány

  • Amennyiben az ingatlan vevője előzetesen, de a szerződéskötést megelőző egy éven belül adott el ingatlant, az eladott ingatlan adásvételi szerződésének másolata

 • Ajándékozás

  Mire van szükség az ajándékozás előkészítéséhez?

  • Az érintett felek személyes adatai

  • Az ingatlan pontos címe, helyrajzi száma

  • A birtokbaadás időpontja

   

  A szerződés aláírására hozni kell a következőket:

  • Személyazonosításra alkalmas dokumentumok (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély)

  • Lakcímkártya

  • Adó igazolvány

   

  Ajándékozásnál nincs szükség energetikai tanúsítványra.

 • Társasház alapítás

  Több lakás van a házban külön használatban, de közöstulajdonban? Társasházzá alakítanák?

   

  Ehhez az összes tulajdonostárs hozzájárulása szükséges. Ha megvan az elhatározás, megszerkesztem az alapító okiratot, amire kötelező az ügyvédi ellenjegyzés. Ezt követően a földhivatalnál kell bejegyeztetni a társasházat. Az eljárás során szintén kötelező az ügyvédi képviselet. Az árlistában feltűntetett munkadíj magában foglalja az eljárás egészét, kivéve a földhivatal igazgatási díját, valamint a tulajdoni lap lekérésének díját.

   

  Mi szükséges a társasház alapításhoz?

  Társasház megnevezése

  Ingatlan helyrajzi száma

  Tulajdoni lap

  Tulajdonosok személyi adatai

  A külön tulajdoni lapra kerülő lakások adatai

  Társasházi alaprajz az ingatlan külön és közös részeinek és alapterületének meghatározására (tervezővel kell elkészítettni)

  Jogerős építési, használatba vételi engedély és épületfeltüntetési vázrajz.

 • Egyéb ügyvédi ellenjegyzést igénylő ingatlanos ügyek

  Szintén szükséges az ügyvédi ellenjegyzés, jelzálog vagy egyéb teher, haszonélvezeti, használati jog alapítása, módosítása, törlése esetén. Egyéb ügyekben emailen vagy telefonon tudnak megkeresni rövid összefoglalóval, ami alapján megírom az adott ügyben szükséges lépések menetét.

 • Szerződések értelmezése, ha a másik fél ügyvédje jegyez ellen

  Olyan esetekben, mikor a másik fél hozza az ellenjegyző ügyvédet, célszerű lehet független ügyvéddel is megnézetni a szerződés tervezetét, hogy az ön érdekei is megfelelő garanciát nyerjenek a szerződésben. Különösen fontos lehet ez épülő lakások vásárlása esetén, ahol a beruházó saját ügyvédjével készítteti az előszerződésket, szerződéseket. Ilyen esetekben is jól működik a telefonos megbeszéléssel kiegészített online tanácsadás.

 • Ingatan bérleti szerződések

  Bár az interneten számos szerződésminta található, minőségük kérdéses lehet, és nem feltétlenül nyújtanak megfelelő garanciát a felek számára, különösen speciális igények esetén. Egy ilyen jelentős jogi természetű elköteleződés esetében, számottevő kellemetlenségektől és költségtől óvhat meg az ügyvédi segítség. Mind a bérlő, mind a bérbeadó oldaláról felmerülhetnek olyan igények, amelyek eltérnek az ingatlanpiacon jellemző feltételektől. Ezek nagy része tapasztalataim szerint, jól kezelhető megfelelő jogi garanciákkal, amelyek mellett minden fél biztonságban érezheti magát.

   

  Mivel ez esetben nem kötelező az ügyvédi részvétel, online tanácsadás keretében is tudok tanácsot adni. A konkrét ingatlan paramétereinek tisztázása és a szerződésbe belépni kívánó felek igényeinek felmérése után, emailben javaslatot küldök a megfelelő garanciális szerződési feltételekre, valamint összefoglalom azokat a szerződési elemeket, amelyeket mindenképp érdemes az adott bérleti szerződésnek tartalmaznia. Ezután véleményezem a javaslatok alapján az ügyfél által megszerkesztett szerződést, valamint összefoglalom, hogy mire figyeljetek az aláírás, valamint a birtokbaadás során. A szolgáltatás akkor lehet igazán hatékony, ha valamennyi szerződő féllel tudok egyeztetni.

   

  Igény esetén természetesen a bérleti szerződést el is készítem, biztosítva annak irodámban történő aláírását és ellenjegyzését is.

 • Tervezési és kivitelezési szerződések

  Szintén online és telefonos úton segítséget nyújtok a megfelelő szerződéses konstrukció kialakításában, biztosítékok beépítésében az adott építkezés jellemzőinek megfelelően, teljes körű felvilágosítással a felek jogairól és kötelezettségeiről, a jogszabályi és szerződéses kötelezettségek esetleges megszegésének jogkövetkezményeiről. Valamint a tanácsadás alapján elkészült szerződést is ellenőrzöm.

   

  Amennyiben inkább ügyvédre bízná a szövegezést is, úgy a körülmények tisztázása után magam készítem el a tervezetet, amit minden érintett féllel való egyeztetés után, az irodámban történt aláírást követően ellen is jegyzek.

 • Tulajdoni lap értelmezése

  Nem minden esetben egyszerű a tulajdoni lap értelmezése. Adódhatnak olyan bonyolult helyzetek, amikor a vételi szándék múlhat a tulajdoni lapon feltűntetett adatok értelmezésén is. Ez esetben is állok rendelkezésedre, ilyenkor is elegendő az online tanácsadás, telefonos egyeztetéssel kiegészítve. Amennyiben a későbbiekben az Ingatlan megvásárlása mellett dönt, a tulajdoni lap értelmezéséért felszámított díjat levonom az adásvételi szerződés szerkesztésének munkadíjából.

Ügyvédi munkadíjaim

+36 30 880 3967

jager.krisztina@jagerugyved.eu

Ezt a honlapot dr. Jáger Krisztina, a Budapest Ügyvédi Kamarában 20266 számon lajstromozott egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelően, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak meg.